Flatcom Hostel

Address: 2 Pritytsokogo, building 1

Tel.: +375 29 342 78 53

+375 17 348 28 30

flatcom.by


In Tower Hostel

Address: 1  Kirova St.

Tel.: +375 44 766 50 00


Happy Hostel

Address: 37а  Mozyrskaya St.

Tel.: +375 17 335 54 54

+375 29 159 15 91

+375 29 859 15 91

happy-hostel.by